از تاریخ 1402/01/01 سایر اشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 موظف به رعایت مقررات قانون ذکر شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود. جزئیات بیشتر در مورد اطلاعیه را در تصویر زیر بخوانید:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!