بخشنامه مشوق ‏های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه ‏های کوچک و متوسط  به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است:

1. جرایم مالیاتی سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی که موارد زیر را داشته باشند باتوجه به مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات‏های مستقیم بخشیده می شود:

  • دارا بودن پروانه بهره برداری از وزاتخانه مربوطه برای فعالیت های تولیدی
  • داشتن حداکثر 100 نیروی کار تا انتهای سال 1400
  • افزایش میزان تولید سال 1400 به نسبت سال قبل آن
  • پرداخت اصل بدهی

2. تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا 36 قسط با توجه به شرایط زیر برای کارفرمایان حقیقی و حقوقی صورت می گیرد:

  • دارا بودن پروانه بهره برداری از وزاتخانه مربوطه
  • نگهداری نیروی کار موجود تا انتهای سال 1400 و استمرار آن تا انتهای 1401

توجه: طبق توافق، در صورت عدم پرداخت به موقع هر قسط، مابقی اقساط یکجا پرداخت می گردد.

در این بخشنامه بنگاه‏ کوچک بنگاهی است که حداکثر ۵۰ نیروی کار  داشته و بنگاه هایی که بین ۵۰ تا ۱۰۰ نیروی کار دارند جزو بنگاه های متوسط قرار می گیرند.

مشاهده‌ی بخشنامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!