سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه ای شرایط تعلق مالیات درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان اعلام نموده و تکالیف مودیانی که مشمول ماده 77 قانون مالیات های مستقیم هستند را بیان نمود.

در این اطلاعیه آمده است: درآمد افراد حقیقی و حقوقی که ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان است که صدور پروانه آن در شهرهای پرجمعیت بالاتر از 100000 نفر و از ابتدای سال 1395 بوده است، شامل مالیات فروش و ساخت می گردد.

توضیحات اطلاعیه مذکور به قرار زیر است:

مشاهده و دریافت متن اطلاعیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!