رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با پیگیری سازمان مالیاتی، کسبه تا مبلغ فروش 18 میلیارد تومان (سه برابر سال قبل) از ارائه هرگونه اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه معاف شدند.

مالیات این افراد به صورت سیستمی و بدون اینکه به پرونده آنها رسیدگی شود، محاسبه و دریافت می گردد.

دکتر سید محمد هادی سبحانیان اظهار داشت: در راستای قانون بودجه سال 1403، جهت ارج نهادن به مودیان و برقرار عدالت مالیاتی، صاحبان مشاغلی که کل فروش خالص کالا و یا ارائه خدماتشان در سال 1402 حداکثر 18 میلیار تومان ( 150 برابر معافیت موضوع ماده 84 مالیات مستقیم) باشد می توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم بهره مند شوند.

لازم به ذکر است افرادی که از تبصره مذکور استفاده می کنند، از مزایای زیر برخوردار خواهند شد:

  • عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر
  • عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند طولانی تشخیص و رسیدگی
  • امکان تقسیط مالیات در بازه های زمانی بیشتر
  • عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!