در جلسه هیئت وزیران که در پانزدهم فروردین 1403 برگزار گردید، به استناد اصل 138 قانون اساسی، تبصره 3 بند الف ماده 5 اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1402 و نیز به پیشنهاد شماره 178455 وزارت کشور، آیین نامه ای به تصویب رسید.

جهت دریافت متن این آیین نامه با عنوان “آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (5) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی” که شامل 4 ماده می باشد اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!