سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تکریم مودیان مالیات بر ارث اطلاعیه ای را صادر نمود. براساس این اطلاعیه از ابتدای فروردین ماه 1403 وراثی که تاریخ فوت متفویان آنان از 1395/01/01 و بعد از آن است قادر خواهند بود جهت دریافت سپرده های متوفیان خود که نزد بانک ها و موسسات اعتباری قرار دارد، تنها مستقیما به شعب بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از پرداخت مالیات سپرده متوفی، مابقی سپرده را دریافت نمایند.

جهت مشاهد توضیحات اطلاعیه مذکور اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!