در بخشنامه صادره از سوی دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان، احکام مالیاتی قانون بوده سال 1402 به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد.

قسمتی از احکام بخشنامه مذکور به شرح زیر می باشد:

-به منظور تسریع رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور به حداکثر 150 میزان معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.

– نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشور و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود.

-تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی موظفند مالیات سالانه واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکلفل را نهایتا تا پایان بهمن ماه 1403 بپردازند.

-اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1403 می باشد و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال 1403 تنفیذ می گردد.

مشاهده متن کامل بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402: دریافت فایل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!