در بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ براساس مقررات ماده (۳) قانون تسهيل تكالیف مؤدیان، یک ماه پس از پایان دوره مورد نظر می باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل درخواست های بی شمار مودیان و در جهت تسهیل تکالیف ایشان و تکریم مودیان، اطلاعیه زیر را صادر نمود:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!