بخشنامه موضوع تصویبنامه تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1403 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری نیز توسط این وزارت اعلام گردید.

تمامی واحدهای اجرایی موظفند کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی را مطلع ساخته و مراتب را در زمان دریافت لیست و حق بیمه رعایت نمایند.

جهت مشاهده جزئیات و دریافت فایل بخشنامه “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1403” اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!