محمد برزگری رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در ارتباط با اظهارنامه پیش فرض بیان کرد: طبق اطلاعات خرید و فروش وارد شده در سامانه و براساس نرخ های موجود برای مودیان در اظهارنامه، یک اظهارنامه به عنوان اظهارنامه پیش فرض برای هر مودی در سامانه قرار میگیرد.
وی گفت: بروزسانی اطلاعات هر روز، روز بعد آن انجام می گیرد و مودیان باید توجه داشته باشند که بروزرسانی تغییرات خود را به روز آخر موکول نکنند، در غیر این صورت زمان بر بودن بروزرسانی تبعاتی را برای آنان خواهد داشت.

محمد برزگری ادامه داد: صورتحساب های فروش و واکنش خریدار به طور روزانه بروزرسانی می شوند و اگر تا پایان روز اطلاعات وارد سامانه شوند، 12 ساعت پس از آن بروزرسانی انجام می شود. مودیان حق دارند اطلاعات خرید و فروش های خارج از سامانه را نیز اضافه کنند.
وی گفت:کار افرادی که کسب و کار آنها در مالیات ارزش افزوده تک نرخ است راحت تر است و فقط اطلاعات پزهای بانکی آنها در سامانه وارد می شود. کسب و کارهایی همچون نمایشگاه داران و بنگاه های املاک از کسب و کارهای تک نرخ به شمار می روند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی تصریح کرد: تمامی اطلاعات سامانه مودیان در جداول اظهارنامه وارد می شود و مودیان می توانند اطلاعات جدیدی را در آن وارد کنند و حتی تغییراتی در ستونی متفاوت انجام دهند، اما توجه داشته باشند که تبعات تغییرات اعمال شده به عهده فرد مودی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: اطلاعاتی که از طریق سامانه ارسال می شود به جز مواردی خاصی (در ماده 9 قانون اشاره شده) قابل بررسی نبوده و مورد قبول سازمان می باشد.
اگر صورتحساب صادراتی تایید نشده در سامانه ثبت شده باشد، مودی قادر خواهد بود صورتحساب را وارد بخش صادرتی خود نماید و چون این اطلاعات توسط مودی وارد شده، سازمان امور مالیاتی می تواند به آن رسیدگی نماید.

محمد برزگری درپایان افزود: در کسب و کارهای چندنرخی امکان تصحیح وجود دارد و همین امر موجب شده تا سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای ماده 3 امکان رسیدگی را داشته باشد. درصورتی که مودی به دلیل اطلاعات سامانه به استرداد برسد، سازمان مالیاتی حتما استرداد را انجام خواهد داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!