به گزارش وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس جمهور در مراسم تقدیر رسمی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور گفت: در لایحه بودجه سال 1403 سعی شده تا با حرکتی جهادی، ناترازی هایی که سبب بروز مشکل برای همگان میشده رفع گردد.

دکتر ابراهیم رئیسی خبری که در این روزها مبنی بر افزایش مالیات حقوق بگیران القاء شده را کذب دانست و اعلام کرد چنین خبری صحت ندارد.

وی تصریح کرد: در بودجه 1403 هیچ پایه جدید مالیاتی وجود ندارد. در این لایحه بودجه، جلوگیری از فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات توسط کسانی که درآمدهای هنگفت دارند مورد توجه قرار گرفته که نتیجه آن احقاق حقوق مردم و دولت است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!