سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: ماموران مالیاتی حق درخواست وجه نقد یا کالایی را جهت بدهی های مالیاتی افراد ندارند و افرادی که چنین مطالباتی دارند کلاهبردار هستند. لذا از مردم تقاضا می شود تا مراقبت کافی را هنگام خرید و فروش در فضای مجازی داشته باشند تا طعمه کلاهبرداران نشوند.

این موضوع به این دلیل ذکر شد که اخیرا افرادی در فضای مجازی و سایت دیوار، با جعل نام کارمند سازمان امور مالیاتی کشور و ارائه کارت شناسایی و فیش حقوقی جعلی، چک های صیادی مسروقه و صحنه سازی، قصد فریب کسانی را داشته اند که کالای گرانقیمت می فروشند و پس از تصاحب کالاهای آنها متواری شده اند. در همین راستا سازمان امور مالیاتی از مردم می خواهد تا در صورت مواجه با این افراد و مشاهده هر نوع تخلفی، موضوع را از طریق سامانه سوت زنی، حراست سازمان امور مالیاتی و یا سامانه 1526 گزارش نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!