سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به درخواست های مکرر مودیان مالیاتی و جهت تکریم ایشان، مهلت تفویض اختیار  بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی را تمدید نمود.

در همین راستا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای به مدیران کل امور مالیاتی کشور مهلت تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی را تا 30 مهرماه 1402 تمدید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!