به گزارش وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی و تامین مالی پایدار بودجه را از برنامه های کاهش وابستگی به نفت عنوان کرد.

وی گفت: اصرار دولت بر این است که کفه صادرات به سمت صادرات غیرنفتی متمایل شود اما این موضوع به معنای چشم پوشی از افزایش صادرات نفتی نیست.

سید احسان خاندوزی ادامه داد: در بخش دوم، دولت در نظر دارد تا سهم درآمدهای نفتی را از طریق کاهش فرارهای مالیاتی جایگزین نماید. وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی طرح مبارزه با فرار مالیاتی را جدی تر از گذشته دنبال می کند و تمامی گروه ها و اصناف مورد رصد و بررسی این سازمان قرار گرفته اند.

سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با فرار مالیاتی برخی مشاغل همچون پزشکان و وکلا افزود: به دلیل اینکه حساب ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و رصد می شود، کارت به کارت یا دریافت نقدی وجه از مراجعین توسط وکلا و پزشکان نیز عملا مفری برای فرار مالیاتی آنها نیست.

وی درپایان به افزایش 4 درصدی سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات نسبت به سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای دولت، تعداد مودیان از 2.6 میلیون مودی به 5.3 میلیون مودی و درآمدهای ابرازی آنان از 3 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان رسیده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!