مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصل 29 قانون اساسی و بهره مندی همگان از پوشش بیمه ای عنوان کرد: توسعه پوشش بیمه ای به تمامی شاغلان، الویت این سازمان و ماموریت قانونی ماست و برنامه ریزی های لازم جهت برقراری پوشش بیمه ای شاغلان کسب و کارهای مجازی و پلتفرم های مختلف این حوزه در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

وی اظهار داشت: در حوزه کسب و کارهای رسمی کشور بیش از 5 میلیون نفر بیمه نشده داریم که حدود سه تا چهار میلیون نفر آنها در پلتفرم های مجازی همچون تاکسی اینترنتی و انواع کسب و کارهای مجازی شاغل هستند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صراحت اعلام کرد: ما براساس قانون نمی گذاریم حق اینگونه شاغلان ضایع گردد و به سراغ آنها خواهیم رفت. شاغلان در این حوزه ها باید قادر باشند خود و خانواده شان را در برابر شرایط دشواری چون بیماری، از کارافتادگی، بیکاری و … بیمه کنند و ما با جدیت تمام پیگیر این موضوع خواهیم بود.

او در پایان در مورد سایر بخش ها و مشاغلی که فاقد پوشش بیمه ای هستند نیز گفت: این موارد نیز مورد پیگیری سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت و لازم است با استفاده از فضای مجازی و ارتباط الکترونیک بستری  فراهم شود تا اشخاص بتوانند از طریق یک پیامک و بدون مراجعه حضوری به سازمان، بیمه نشدن خود را اعلام نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!